ОДБОРИОДБОРИ
ОДБОРИОДБОРИ

ПЕЋИНЦИ

 

Адреса: Школска 23,22 410

 

Контакт: 063 506228,Канц: 022 436 460

 

Е-mail: jspecinci@gmail.com

Живко Маријановић

Председник општинског одбора
Живко Маријановић