ИЗДВАЈАМО

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Основни циљеви и задаци Странке су:

 1. Окупљање чланова и симпатизера на спровођењу програма Странке и остваривању политичких циљева;
 2. Непосредна сарадња са штампаним и електронским медијима и преко њих упознавање свих грађана Србије са циљевима и деловањима Странке.

 

ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА има за основни циљ сталну борбу за бољи живот свих грађана Републике Србије без обзира на националну, верску и сваку другу припадност, а који ће се остварити учешћем у власти од локалног до републичког нивоа.

 

ОСНОВНИ ПОЛИТИЧКИ ЦИЉЕВИ:

 1. Самостална Република Србија у постојећим границама, са две аутономне покрајине, Војводином и Косовом и Метохијом;
 2. Дефинисање Републике Србије као државе српског народа и свих осталих који у њој живе на равноправним основама;
 3. Улазак Србије у Европску унију;
 4. Решавање проблема Косова и Метохије дијалогом, уз поштовање Резолуције 1244 СБУН. Нико нема право да призна независност Косова и Метохије;
 5.  Поштовање људских права и права националних мањина сходно важећим међународним актима;
 6. Улазак Републике Србије у Партнерство за мир;
 7. Увођење већинског изборног система;
 8. Конкретно дефинисање националних мањина у држави Србији и стварање посебног изборног закона за националне мањине, како би имале своје представнике у Скупштини Србије;
 9. Залагање за процесуирање хашких случајева пред домаћим судовима;
 10. Борба против корупције и организованог криминала и свих других видова криминала, кроз пооштравање казнених мера;
 11. Доношење закона о денационализацији;
 12. Приватизација друштвене имовине;
 13. Децентрализација Србије са јачањем ингеренција локалне самоуправе;
 14. Право гласа дијаспори;
 15. Борба за привредни препород Србије са акцентом на аграр и вођење политике економског национализма, уз доношење закона о заштити домаће пољопривреде кроз рестриктивне мере увоза одређених аграрних производа;
 16. Учешће пољопривреде са 30 одсто у буџету Владе Републике Србије и забрана увоза стратешких пољопривредних производа са којима располаже српски аграр. Залагање за кредитирање и субвенцију домаће пољопривреде;
 17. Залагање за развој села и задржавање младих на селу;
 18. Доношење закона о заштити домаћих привредних ресурса, као што су руде, минералне воде, национални паркови и слично, који не могу бити предмет приватизације, већ докапитализације;
 19. Залагање за отварање нових и јачање малих и средњих предузећа, кроз савремену и отворену тржишну привреду и њихово повезивање са светом;
 20. Доношење закона којим се регулише одлазак у пензију мушких лица са 60 година, а женских са 55, као и доношење закона о изједначавању права мајки на селу са онима у граду кроз трудничко боловање и бесплатну здравствену заштиту;
 21. Борба против ''беле куге'' формирањем Министарства за породицу, финансирањем трудничког и породиљског боловања незапослених мајки, финансијском помоћи породицама са више деце, пензије за мајке са више од три детета у срединама где је наталитет у опадању;
 22. Залагање да се радници не отпуштају са посла, а ако је то неминовно онда држава мора понудити истима нови посао;
 23. Залагање за државу социјалне правде са једнаким могућностима за све грађане. Обезбеђивање максималне заштите старих, болесних и хендикепираних лица са посебном заштитом, деце и омладине;
 24. Залагање да грађани буду корисници буџета;
 25. Председник Владе Републике Србије мора бити човек из привреде са најмање 10 година успешног руководећег рада у значајнијем привредном субјекту;
 26.  Министри у Влади Републике Србије могу бити изабрани на чело одређеног ресора уколико су 10 претходних година били у тој струци. Министри могу бити и председници политичких странака;
 27. Референдумско изјашњавање за и против враћања парламентарне монархије;
 28. Залагање за укидање редовног служења војног рока и професионализацију војске;
 29.  Доношење закона о планирању средњег и високог образовања, тако што ће се ученици усмеравати за занимање сходно потребама српске државе и српске привреде. Залагање за бесплатно школовање.
 30. Политичко усмеравање грађана Србије ка размишљању логиком појединца, а не логикомтеорија. Појединац је изнад свега и држава србија се за сваког грађанина мора борити, јер без јаких појединаца нема ни јаке државе;
 31. Све евентуалне проблеме решавати разговором;
 32. Залагање да нико нема право да на било који начин захтева од чланова плаћање за чланство у Странци;
 33. Залагање за политичко деловање десног центра.