ИЗДВАЈАМО

ИЗВРШНИ ОДБОР

Извршни одбор је највиши извршни орган Странке.

 

Извршни одбор чине до 33 члана и бира га Скупштина Странке на предлог Председништва Странке.

 

Чланови Извршног одбора су по функцији:
 

 1. Чланови Председништва;
 2.  Народни посланици;
 3.  Председник Актива жена;
 4.  Председник Подмлатка;
 5.  Председници покрајинских одбора Странке.

 

Извршни одбор може да ради ако седници Извршног одбора присуствује већина изабраних чланова. Извршни одбор своје одлуке доноси већином од укупног броја изабраних чланова. Између два заседања Скупштине Извршни одбор може предложити Главном одбору разрешење и именовање чланова Извршног одбора до једне трећине од укупног броја.

 

ИЗВРШНИ ОДБОР

 

 1. Извршава одлуке Скупштине и Главног одбора;
 2. Доноси финансијски план Странке за пословну годину;
 3. Образује изборни штаб за изборе;
 4. Координира рад општинских органа и виших органа Странке;
 5. Стара се о обезбеђивању финансијских средстава за рад Странке;
 6. Одређује лице одговорно за финансијко пословање, вођење пословних књига, доношење финансијских извештаја надлежним службама и Републичој изборној комисији;
 7. Обавља и друге послове од значаја за рад Странке.

 

 

Извршни одбор сазива Председник Странке а радом Извршног одбора руководи Председник или члан Председништва кога оно одреди.

 

ЧЛАНОВИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ЈЕДИНСТВЕНЕ СРБИЈЕ:

1.    Драган Марковић - Јагодина
2.    Ратко Стевановић - Јагодина
3.    Живота Старчевић - Јагодина
4.    Војислав Вујић - Врњачка Бања
5.    Марија Јевђић - Краљево
6.    Загорка Алексић - Београд
7.    Ненад Филиповић - Лесковац
8.    Дејан Игњатовић - Гаџин Хан
9.    Милош Филић – Косовска Каменица
10.    Дејан Манић - Врање
11.    Дејан Писаревић - Велика Плана
12.    Стево Гркинић - Јагодина
13.    Марија Јовановић - Јагодина
14.    Дејан Јовановић - Ужице
15.    Братислав Илчић - Крушевац
16.    Јелена Вујић Обрадовић - Александровац
17.    Зоран Глигоријевић - Јагодина
18.    Животије Јовановић - Јагодина
19.    Срђан Милановић - Деспотовац
20.    Драган Максимовић - Велика Плана
21.    Иван Тодоровић - Власотинце
22.    Горан Динић – Ниш
23.    Др Дејан Ристић - Ниш
24.    Маријан Мијаиловић - Владимирци
25.    Небојша Трајковић- Баточина
26.    Марко Стошић - Дољевац
27.    Александар Нешовић - Топола
28.    Жарко Милошевић - Нишка Бања
29.    Јовица Илић - Мерошина
30.    Драган Штрбац - Бор
31.    Милорад Вучковић - Зајечар
32.    Др Јарослав Бојoвић – Београд
33.    Мирослав Бошковић- Нови Сад
34.    Иван Леваков - Нови Сад
35.    Славенко Унковић - Нови Сад
36.    Мирослав Чеман - Бачки Петровац