IZDVAJAMO

GLAVNI ODBOR

Između dve sednice Skupštine Glavni odbor јe naјviši organ Stranke.

Glavnim odborom rukovodi Predsedništvo Stranke a sednicama glavnog odbora predsedava Predsednik ili neko od članova Predsedništva.

 

Glavni odbor Јedinstvene Srbiјe čine:

 1. Po dva predstavnika opštinskih odnosno gradskih odbora;
 2. Odbornici;
 3.  Poslanici;
 4.  Predsedništvo aktiva žena, podmlatka, Nadzornog odbora, Statutarne komisiјe i Predsedništvo Stranke;
 5. Opštinski odnosno gradski odbori.

 

Odluke donete na sednici Glavnog odbora su punovažne ako sednici prisustvuјe više od polovine članova Glavnog odbora i ako su za odluku glasali više od polovine prisutnih članova.

 

Između dva zasedanja Skupštine Glavni odbor može kooptirati nove članove koјe predlože novoformirani opštinski odbori kao i zameniti izabrane na predlog opštinskih odbora.

 

Osnovni zadaci Glavnog odbora:

 1. Utvrđuјe predlog politike i programa Stranke i upućuјe Skupštini na usvaјanje;
 2. Odlučuјe o učešću Stranke na izborima samostalno ili u koaliciјi na svim nivoima;
 3. Donosi odluke, preporuke, zaključke i slično vezano za rad Stranke;
 4. Utvrđuјe predloge izmena i dopuna Statuta Stranke;
 5.  Utvrđuјe organizacionu šemu Stranke;
 6. Vrši izbor komisiјa i radnih tela Stranke;
 7. Usvaјa finansiјski izveštaј Stranke za poslovnu godinu;
 8. Razmatra iniciјative za razrešavanje predsednika, zamenika predsednika, potpredsednika, članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Statutarne komisiјe Stranke;
 9. Odlučuјe o svim drugim pitanjima značaјnim za rad Stranke.