ИЗДВАЈАМО

ПРОГРАМ СТРАНКЕ

Јагодина, 17.12.2011.

 

ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА У СВОМ РАДУ И ДЕЛОВАЊУ ЗАЛАЖЕ СЕ ЗА:

 

 1. Самостална Република Србија у постојећим границама, са две аутономне покрајине, Војводином и Косовом и Метохијом;
 2. Дефинисање Републике Србије као државе српског народа и свих осталих који у њој живе на равноправним основама;
 3. Улазак Србије у Европску унију;
 4. Решавање проблема Косова и Метохије дијалогом, уз поштовање Резолуције 1244 СБУН. Нико нема право да призна независност Косова и Метохије;
 5. Поштовање људских права и права националних мањина сходно важећим међународним актима;
 6. Улазак Републике Србије у Партнерство за мир;
 7. Конкретно дефинисање националних мањина у држави Србији и стварање посебног изборног закона за националне мањине, како би имале своје представнике у Скупштини Србије;
 8. Залагање за процесуирање хашких случајева пред домаћим судовума;
 9. Борба против корупције и организованог криминала и свих других видова криминала кроз пооштравање казнених мера;
 10. Доношење Закона о денационализацији;
 11. Приватизација друштвене имовине;
 12. Децентрализација Србије са јачањем ингеренција локалне самоуправе;
 13. Борба за привредни препород Србије са акцентом на аграр и вођење политике економског национализма, уз доношење закона о заштити домаће пољопривреде кроз рестриктивне мере увоза одређених аграрних производа;
 14. Учешће пољопривреде са 30 одсто у буџету Владе Републике Србије и забрана увоза стратешких пољопривредних производа са којима располаже српски аграр. Залагање за кредитирање и субвенцију домаће пољопривреде;
 15. Залагање за развој села и задржавање младих на селу;
 16. Доношење закона о заштити домаћих привредних ресурса, као што су руде, минералне воде, национални паркови и слично, који не могу бити предмет приватизације, већ докапитализације;
 17. Залагање за отварање нових и јачих малих и средњих предузећа, кроз савремену и отворену тржишну привреду и њихово повезивање са светом;
 18. Доношење закона којим се регулише одлазак у пензију мушких лица са 60 година, а женских са 55, као и доношење закона о изједначавању права мајки на селу са онима у граду кроз трудничко боловање и бесплатну здравствену заштиту;
 19. Борба против „беле куге“ формирањем Министартсва за породицу, финансирањем трудничког и породиљског боловања незапослених мајки, финансијском помоћи породицама са више деце, пензије за мајке са више од три детета у срединама где је наталитет у опадању;
 20. Залагање да се радници не отпуштају са посла, а ако је то неминовно, онда држава мора понудити истима нови посао;
 21. Залагање за државу социјалне правде са једнаким могућностима за све грађане. Обезбеђивање максималне заштите старих, болесних и хендикепираних лица са посебном заштитом деце и омладине;
 22. Залагање да грађани буду корисници буџета;
 23. Председник Владе Републике Србије мора бити човек из привреде са најмање 10 година успешног руководећег рада у значајнијем привредном субјекту;
 24. Министри у Влади Републике Србије могу бити изабрани на чело одређеног ресора уколико су 10 претходних година били у тој струци и министри могу бити председници политичких странака;
 25. Залагање за укидање редовног служења војног рока и професионализацију војске;
 26. Доношење закона о планирању средњег и високог образовања, тако што ће се ученици усмеравати за занимање сходно потребама српске државе и српске привреде. Залагање за бесплатно школовање.

 

Програм странке Јединственe Србијe можете преузети овде пдф ворд