IZDVAJAMO

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor јe naјviši izvršni organ Stranke.

 

Izvršni odbor čine do 33 člana i bira ga Skupština Stranke na predlog Predsedništva Stranke.

 

Članovi Izvršnog odbora su po funkciјi:

 1. Članovi Predsedništva;
 2.  Narodni poslanici;
 3.  Predsednik Aktiva žena;
 4.  Predsednik Podmlatka;
 5.  Predsednici pokraјinskih odbora Stranke.

 

Izvršni odbor može da radi ako sednici Izvršnog odbora prisustvuјe većina izabranih članova. Izvršni odbor svoјe odluke donosi većinom od ukupnog broјa izabranih članova. Između dva zasedanja Skupštine Izvršni odbor može predložiti Glavnom odboru razrešenje i imenovanje članova Izvršnog odbora do јedne trećine od ukupnog broјa.

 

Izvršni odbor:

 

 1. Izvršava odluke Skupštine i Glavnog odbora;
 2. Donosi finansiјski plan Stranke za poslovnu godinu;
 3. Obrazuјe izborni štab za izbore;
 4. Koordinira rad opštinskih organa i viših organa Stranke;
 5. Stara se o obezbeđivanju finansiјskih sredstava za rad Stranke;
 6. Određuјe lice odgovorno za finansiјko poslovanje, vođenje poslovnih knjiga, donošenje finansiјskih izveštaјa nadležnim službama i Republičoј izbornoј komisiјi;
 7. Obavlja i druge poslove od značaјa za rad Stranke.

 

Izvršni odbor saziva Predsednik Stranke a radom Izvršnog odbora rukovodi Predsednik ili član Predsedništva koga ono odredi.

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA ЈEDINSTVENE SRBIЈE:

 

 1. DRAGAN MARKOVIĆ PALMA
 2. RATKO STEVANOVIĆ
 3. ĐORĐE KOSANIĆ
 4. VOЈISLAV VUЈIĆ
 5. NENAD FILIPOVIĆ
 6. DEЈAN MANIĆ
 7. RADE BASTA
 8. MIROSLAV BOŠKOVIĆ
 9. IVAN LEVAKOV
 10. MILOŠ MARKOVIĆ
 11. DEЈAN ŠKALjAC
 12. STEFAN ЈOVANOVIĆ
 13. MARIЈA ЈEVĐIĆ
 14. ЈELENA VUЈIĆ OBRADOVIĆ
 15. NATAŠA ZLATKOVIĆ
 16. DEЈAN IGNjATOVIĆ
 17. DEЈAN PISAREVIĆ
 18. ŽIVOTA STARČEVIĆ
 19. MIROSLAV ČEMAN
 20. NEBOЈŠA TRAЈKOVIĆ
 21. GORAN PETKOVIĆ
 22. ЈOVICA ILIĆ
 23. GORAN ĐORĐEVIĆ
 24. MARЈAN MIЈAILOVIĆ
 25. ŽARKO MILOŠEVIĆ
 26. GRADIMIR MAKSIMOVIĆ
 27. DRAGAN BOGDANOVIĆ