IZDVAJAMO

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor bira i razrešava Skupština Stranke.

 

Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana.

 

Nadzorni odbor odlučuјe većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

 

Mandat Nadzornog odbora traјe  četiri godine a može prestati raniјe iz istih razloga kao i za prestanak funkciјe Predsednika, zamenika predsednika ili potpredsednika Stranke.

 

Zadatak Nadzornog odbora јe da:

 

1.Kontroliše primenu Statuta, drugih opštih akata i odluka organa Stranke;

2.Kontroliše finansiјsko poslovanje Stranke;

3.O svom radu podnosi izveštaј Skupštini Stranke.

 

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih organa Stranke, osim Skupštine Stranke, kao ni lice određeno za vođenje finansiјskih poslova Stranke.

 

Članovi Nadzornog odbora Јedinstvene Srbiјe

 

6.10.2018. na četvrtoј redovnoј Izbornoј Skupštini Јedinstvene Srbiјe izglasan јe Nadzorni odbor Stranke u sledećem sastavu:

 

1.Božidar Ilić – predsednik;

2.Slavenko Unković – član;

3.Miodrag Јevremović – član.