ИЗДВАЈАМО

ПОТПРЕДСЕДНИЦИ

Потпредседници помажу Председнику и заменику председника у спровођењу одлука органа Странке. Потпредседници су за свој рад одговорни Председнику и Скупштини.

 

Потпредседници се бирају на редовној Изборној Скупштини Странке тајним или јавним гласањем, о чему Скупштина доноси одлуку пре гласања, на период од четири године. За потпредседнике Странке изабрани су кандидати који су добили већину гласова од присутних делегата Скупштине.

 

Функција потпредседника Странке престаје:

1.Оставком;

2.Разрешењем;

3.Смрћу.

 

Јединствена Србија има 11 потпредседника.

Потпредседници су:

 

Ратко Стевановић, рођен 1944. године у Петини, општина Крушевац. Завршио је Електротехнички факултет. После дипломирања од 1971. године радио је у Индустрији каблова, где је био на разним дужностима укључујући и руководеће као што су директор ООУР-а, директор Деоничарског друштва, директор Топлане, Директор Бироа за стратешки развој. Обавља функцију градоначелника Јагодине.

 

Војислав Вујић, рођен 1975. године у Александровцу, са местом пребивалишта Врњачка Бања. Завршио је Економски факултет. Од 2000. до 2007. године био је комерцијални директор Модне куће „Тодор”, док је од 2007. до 2008. године био запослен у „Еуро банци ЕФГ”. Од 2008. до 2012. године био је заменик председника Скупштине општине Врњачка Бања. У Скупштни Републике Србије је народни посланик од 2012. године.

 

Ненад Филиповић, рођен 1972. године у Лесковцу, завршио основну школу и Гимназију у Лесковцу, дипломирао математику на ПМФ-у у Нишу. Од 2000. године, па у наредних 12 година радио као наставник математике, а од 2012. је члан Градског Већа. Био је члан више управних и скупштинских одбора у Лесковцу, кандидат за посланика (2000-те и 2016-те).  Оформио локалну политичку партију „Глас Разума“ и био њен председник до уједињења са Јединственом Србијом, где је и сада у функцији председника Градског одбора Лесковац. Одборник је у Скупштини града Лесковца и народни посланик у Скупштини Републике Србије.

 

Марија Јевђић, рођена 1981. године у Краљеву, где је завршила основну и средњу школу. Високу пословну школу струковних студија завршила је у Београду. Пет пута проглашавана за најбољу спортисткињу града Краљева, стипендиста Министарства за спорт, као спортиста светског значаја и освајач европских и светских медаља. Од 2008. године  одборник je и председник одборничке групе у Скупштини града Краљева. Народна је посланица Јединствене Србије од 2014. године. Од 2020. године на функцији je потпредседника Народне скупштине Републике Србије. Координаторка је Женске парламентарне мреже.  Удата је,  мајка двоје деце.

 

Дејан Писаревић

 

Дејан Манић, рођен 1973. године у Врању. Дипломирани је економиста. Од 2003. до 2008. године радио је као шеф комерцијале за Пчињски округ и Македонију у Делта Аграру. Од 2008. до 2010. године и у периоду од 2012. до 2016. године  био је директор Јавног предузећа „Бесна Кобила". Од 2008. Одборник је у Скупштини града Врања.

 

Дејан Игњатовић, рођен 1972. године у Великом Крчимиру, општина Гаџин Хан. У пероду од 2008. до 2012. године обављао је функцију председника Скупштине општине Гаџин Хан. Од 2012. до 2016. обављао је функцију заменика председника општине Гаџин Хан. Председник је општинског одбора Јединствене Србије Гаџин Хан. Председник је и одборничке групе Јединствене Србије у Скупштини општине Гаџин Хан.

Марија Јовановић

Стево Гркинић

Марко Стошић

Горан Динић