ИЗДВАЈАМО

ГЛАВНИ ОДБОР

Између две седнице Скупштине Главни одбор је највиши орган Странке.

Главним одбором руководи Председништво Странке а седницама главног одбора председава Председник или неко од чланова Председништва.

 

Главни одбор Јединствене Србије чине:
 

 1. По два представника општинских односно градских одбора;
 2. Одборници;
 3.  Посланици;
 4.  Председништво актива жена, подмлатка, Надзорног одбора, Статутарне комисије и Председништво Странке;
 5. Општински односно градски одбори.

 

Одлуке донете на седници Главног одбора су пуноважне ако седници присуствује више од половине чланова Главног одбора и ако су за одлуку гласали више од половине присутних чланова.

 

Између два заседања Скупштине Главни одбор може кооптирати нове чланове које предложе новоформирани општински одбори као и заменити изабране на предлог општинских одбора.

 

Основни задаци Главног одбора:
 

 1. Утврђује предлог политике и програма Странке и упућује Скупштини на усвајање;
 2. Одлучује о учешћу Странке на изборима самостално или у коалицији на свим нивоима;
 3. Доноси одлуке, препоруке, закључке и слично везано за рад Странке;
 4. Утврђује предлоге измена и допуна Статута Странке;
 5.  Утврђује организациону шему Странке;
 6. Врши избор комисија и радних тела Странке;
 7. Усваја финансијски извештај Странке за пословну годину;
 8. Разматра иницијативе за разрешавање председника, заменика председника, потпредседника, чланова Извршног одбора, Надзорног одбора и Статутарне комисије Странке;
 9. Одлучује о свим другим питањима значајним за рад Странке.

 

ЧЛАНОВИ ГЛАВНОГ ОДБОРА ЈЕДИНСТВЕНЕ СРБИЈЕ:

1. Драган Марковић, председник ЈС, народни посланик, одборник, Јагодина
2. Ратко Стевановић, потпредседник ЈС, Јагодина
3. Живота Старчевић, заменик председника ЈС, народни посланик, одборник
4. Зоран Глигоријевић, председник ГО ЈС Јагодина
5. Животије Јовановић, одборник, Јагодина
6. Снежана Вукашиновић, одборник, Јагодина
7. Бојана Антонијевић, одборник, Јагодина
8. Марија Јовановић, потпредседник ГО ЈС Јагодина
9. Др Валентин Михајлов, одборник, Јагодина
10. Др Миодраг Јаркин, одборник, Јагодина
11. Др Јасмина Спасојевић, одборник, Јагодина
12. Др Дарко Милетић, Јагодина
13. Др Мирослав Марјановић, Јагодина
14. Др Душан Стојановић, Јагодина
15. Др Родољуб Тодоровић, Јагодина
16. Др Леон Анђелковић, потпредседник подмлатка ЈС, Јагодина
17. Др Јасмина Туовић, потпредседник подмлатка ЈС, Јагодина
18. Снежана Бошковић, одборник, Јагодина
19. Нина Јовановић, одборник, Јагодина
20. Славољуб Јеремић, одборник, Јагодина
21. Часлав Ђорђевић, одборник, Јагодина
22. Бисерка Јаковљевић, потпредседник ГО ЈС Јагодина
23. Гордана Јовановић, Јагодина
24. Милош Лукић, Јагодина
25. Зоран Васић, Јагодина
26. Горан Милановић, Јагодина
27. Стево Гркинић, Јагодина
28. Златимир Јовановић, Јагодина
29. Раде Урошевић, Јагодина
30. Ана Тошанић, Јагодина
31. Данијел Милетић, председник ОО ЈС Параћин
32. Синиша Јанковић, председник ОО ЈС Ћуприја
33. Др Маша Илић, одборник Ћуприја
34. Данијела Радоичић, Ћуприја
35. Горан Ђорђевић, председник ОО ЈС Рековац
36. Милан Ђорђевић, Рековац
37. Слободан Вукић, председник ОО ЈС Свилајнац
38. Срђан Милановић, председник ОО ЈС Деспотовац
39. Васа Гарача, Деспотовац
40. Драгана Милановић, Деспотовац
41. Љубиша Ивановић, Деспотовац
42. Дејан Писаревић, потпредседник ЈС, одборник, Велика Плана
43. Драган Максимовић, председник ОО ЈС Велика плана

44. Ђорђе Јовић, председник ГО ЈС Смедерево
45. Зоран Ристић, одборник, Смедерево
46. Петар Ристић, Смедеревска Паланка
47. Дејан Стојановић, Пожаревац
48. Миша Милосављевић, Велико Градиште
49. Филип Богдановић, Велико Градиште
50. Драган Илић, председник ОО ЈС Голубац
51. Светислав Смољановић, председник ОО ЈС Костолац
52. Јасмина Живковић, одборник, Костолац
53. Ненад Пистолић, председник ОО ЈС Жагубица
54. Весна Пистолић, одборник, Жагубица
55. Иван Ивић, Мало Црниће
56. Милан Марјановић, председник ОО Мало Црниће
57. Драшко Миљковић, председник ОО ЈС Петровац на Млави
58. Микица Комненовић, председник подмлатка ОО ЈС Петровац на Млави
59. Драгана Стевановић, одборник, Петровац на Млави
60. Радунка Цвејић, Жабари
61. Драган Штрбац, председник ГО ЈС Бор
62. Мира Мартиновић, Бор
63. Миодраг Јордановић, Бор
64. Милан Ристић, председник ОО ЈС Кладово
65. Никола Миливојевић, Кладово
66. Радиша Бирић, председник ОО ЈС Неготин
67. Далибор Николић, Неготин
68. Милорад Вучковић, председник ГО ЈС Зајечар
69. Душан Спасић, Зајечар
70. Дејан Владуловић, председник ОО ЈС Бољевац, одборник
71. Бојан Радосављевић, Бољевац
72. Горан Ђурић, Бољевац
73. Љубиша Васић, председник ОО ЈС Сокобања
74. Александар Милошевић, Сокобања
75. Александар Веселиновић, председник ОО ЈС Књажевац
76. Александар Панајотовић, Књажевац
77. Горан Динић, потпредседник ЈС председник ГО ЈС Ниш
78. Милена Ђорђевић, председница Актива жена  ГО ЈС Ниш
79. Бобан Манчев, Ниш
80. Вишеслав Стевановић, одборник, Црвени Крст Ниш
81. Горан Здравковић, Пантелеј Ниш
82. Предраг Тодоровић, Палилула Ниш
83. Небојша Шејић, Ниш
84. Никола Чворовић, Медијана Ниш
85. Жарко Милошевић, председник ОО ЈС Нишка Бања
86. Дејан Ристић, одборник Нишка Бања
87. Милош Миленковић, одборник, Нишка Бања
88. Дејан Игњатовић, народни посланик, потпредседник ЈС, Гаџин Хан
89. Батица Цветановић, одборник, Гаџин Хан

90. Весна Филиповић, одборник, Гаџин Хан
91. Душан Станковић, Гаџин Хан
92. Миле Стаменковић, одборник, Гаџин Хан
93. Марко Стошић, потпредседник ЈС, председник ОО ЈС Дољевац
94. Драгослав Стаменковић, одборник, Дољевац
95. Марија Јовановић, одборник, Дољевац
96. Јовица Илић, одборник, председник ОО ЈС Мерошина
97. Игор Стојановић, Мерошина
98. Сања Трајковић, Мерошина
99. Горан Маринковић, председник ОО ЈС Сврљиг
100. Миодраг Срејић, Сврљиг
101. Марија Јевђић, народни посланик, потпредседник ЈС, Краљево
102. Дејан Никић, одборник, Краљево
103. Миљан Васиљевић, Краљево
104. Александра Павловић, Краљево
105. Војислав Вујић, народни посланик, потпредседник ЈС, Врњачка Бања
106. Јовица Голубовић, Врњачка Бања
107. Владан Јоцић, Врњачка Бања
108. Др Наташа Трифуновић, одборник, пред. Актива жена, Врњачка Бања
109. Обрад Радуловић, одборник, Врњачка Бања
110. Срђан Васиљевић, Рашка
111. Срећко Радуловић, одборник, Рашка
112. Милован Лојаница, одборник, Крагујевац
113. Немања Рајчић, Крагујевац
114. Соња Пантелић, Крагујевац
115. Александар Давидовић, Крагујевац
116. Милан Спасојевић, председник ОО ЈС Аранђеловац
117. Др Данијела Вулановић, Аранђеловац
118. Александар Нешовић, председник ОО ЈС Топола
119. Милош Радошевић, Топола
120. Милена Нешовић, Топола
121. Радослав Радојичић, Рача
122. Небојша Трајковић, председник ОО ЈС Баточина
123. Горан Цветковић, Баточина
124. Чедомир Лукић, председник ОО ЈС Осечина
125. Живко Тешић, Осечина
126. Момчило Костић, Лозница
127. Милица Васић, председник ГО ЈС Шабац
128. Борислав Бошковић, Шабац
129. Марјан Мијаиловић, одборник, председник ОО ЈС Владимирци
130. Небојша Јаковљевић, Владимирци
131. Дејан Јовановић, одборник, председник ГО ЈС Ужице
132. Бојана Јелисавчић, Ужице
133. Лепосава Божић, Ужице
134. Видан Петровић, одборник, председник ОО ЈС Бајина Башта
135. Милорад Марић, председник ОО ЈС Пожега

136. Радул Благојевић, Пожега
137. Бобан Симеуновић, председник ОО ЈС Ариље
138. Милан Бабић, председник ОО ЈС Севојно
139. Миломир Филиповић, Севојно
140. Душанка Гардовић, председник ОО ЈС Прибој
141. Драгана Миковић, Прибој
142. Бојан Петковић, председник ОО ЈС Горњи Милановац
143. Бан Вујовић, Горњи Милановац
144. Миленко Милекић, председник ОО ЈС Лучани
145. Владана Ивановић, Лучани
146. Ненад Филиповић, народни посланик, потпредседник ЈС, Лесковац
147. Бобан Лакићевић, одборник, Лесковац
148. Снежана Јовић, одборник, Лесковац
149. Наташа Денић, Лесковац
150. Никола Андрејевић, Лесковац
151. Анђела Костић Минић, Лесковац
152. Дејан Стојиљковић, Лесковац
153. Горан Мишић, Лесковац
154. Марија Богдановић, Лесковац
155. Валентино Стефановић, Лесковац
156. Стојан Тричковић, Лесковац
157. Иван Тодоровић, председник ОО ЈС Власотинце
158. Жаклина Стефановић, Власотинце
159. Раде Лазић, председник ОО ЈС Медвеђа
160. Светислав Ђикић, председник ОО ЈС Црна Трава
161. Дејан Манић, потпредседник ЈС, одборник, Врање
162. Дејан Стојановић, одборник, Врање
163. Горан Стојковић, одборник, Врање
164. Катарина Милановић, одборник, Врање
165. Милош Стаменковић, одборник, Врање
166. Омер Тахири, одборник, Врање
167. Ивана Кажић, одборник, Врање
168. Петар Петровић, председник подмлатка ГО ЈС Врање
169. Сунчица Алексић, председница Актива жена ЈС, Врање
170. Игор Поповић, Врање
171. Александра Стојановић, Бујановац
172. Бојан Анђелковић, председник ОО ЈС Прешево
173. Марјан Тасић, председник ОО ЈС Врањска Бања
174. Александар Стошић, председник ОО ЈС Трговиште
175. Милош Филић, Косовска Каменица
176. Братислав Илчић, председник Окружног одбора ЈС за Расински округ
177. Драган Лазић, одборник, председник ГО ЈС Крушевац
178. Јасмина Николић, одборник, Крушевац
179. Милен Василијевић, одборник, Крушевац
180. Зоран Ђорђевић, потпредседник ОО ЈС Варварин
181. Мирослав Ђорђевић, Варварин

182. Драган Видојевић, председник ОО ЈС Брус
183. Никола Цветковић, Брус
184. Јелена Вујић Обрадовић, председник ОО ЈС Александровац
185. Јасмина Вукашиновић, Александровац
186. Љубиша Арсић, председник ОО ЈС Трстеник
187. Иван Тоскић, Трстеник
188. Радош Јовић, председник ОО ЈС Куршумлија
189. Драгана Гашић, председник подмлатка ОО ЈС Куршумлија
190. Малиша Стевановић, председник ГО ЈС Прокупље
191. Жарко Нешовић, Прокупље
192. Владимир Танчев, председник ГО ЈС Пирот
193. Дејан Јовановић, Пирот
194. Живојин Пешић, Пирот
195. Драган Божиловић, председник ОО ЈС Бабушница
196. Горица Митровић, Бабушница
197. Ивица Васић, председник ОО ЈС Бела Паланка
198. Биљана Мијалков, одборник, Димитровград
199. Синиша Ранђелов, одборник, Димитровград
200. Предраг Алексов, одборник, Димитровград
201. Загорка Алексић, народни посланик, Београд
202. Др Јарослав Бојовић, Београд
203. Антонела Јелић, Београд
204. Доц. др Горан Бабић, председник ОО ЈС Гроцка
205. Милутин Зубановић, Гроцка
206. Александар Ћирић, одборник, председник ОО ЈС Звездара
207. Веселинка Јурић, председница Актива жена ОО ЈС Звездара
208. Ненад Пауновић, председник ОО ЈС Лазаревац
209. Ненад Васић, Лазаревац
210. Петар Ћирић, председник ОО ЈС Палилула
211. Владимир Пауновић, Палилула
212. Милош Стојановић, председник ОО ЈС Младеновац
213. Дејан Ивковић, Младеновац
214. Раде Ђурић, председник ОО ЈС Обреновац, одборник
215. Драган Стефановић, Обреновац
216. Иван Новаковић, Нови Београд
217. Нада Јелић, председник ОО ЈС Чукарица
218. Никола Јелић, одборник у СО Чукарица
219. Златко Станишљевић, председник ОО ЈС Сурчин
220. Милош Михајловић, Сурчин
221. Славенко Унковић, председник ГО Нови Сад, одборник
222. Мирослав Бошковић, председник ПО, народни посланик у АПВ
223. Др Иван Леваков, Нови Сад
224. Ђуро Кораћ, председник ГО ЈС Апатин
225. Дане Медић, Апатин
226. Јон Лелеа, председник ОО ЈС Житиште
227. Драгослав Савић, Житиште

228. Мирослав Чеман, Председник ОО Бачки Петровац, одборник
229. Немања Појужина, одборник, Бачки Петровац
230. Слађана Вогањац, председник ОО ЈС Жабаљ, одборник
231. Бранко Вогањац, Жабаљ
232. Драган Божић, председник ОО ЈС Рума
233. Ђорђе Божић, одборник, Рума
234. Владимир Шијачић, Србобран
235. Марко Ађански, Србобран
236. Зоран Костандиновић, Ковин
237. Драган Мирковић, Ковин
238. Вукашин Елез, председник ГО ЈС Сомбор
239. Дарко Земљак, Сомбор
240. Обрад Радић, Оџаци
241. Владимир Живковић, Оџаци
242. Бранислав Тодоровић, председник ОО ЈС Опово
243. Јован Геошев, Опово
244. Милош Фатушић, председник ГО ЈС Врбас
245. Гордана Станковић, Врбас
246. Верица Самарџић, Врбас
247. Зденко Бабић, одборник, Тител
248. Јанко Ћосовић, Тител
249. Здравко Милановић, одборник, Зрењанин
250. Александра Душановић, председница подмлатка ГО ЈС Зрењанин
251. Вељко Јањић, Зрењанин
252. Владимир Влаховић, председник ОО ЈС Нови Бечеј
253. Горан Радојичин, Нови Бечеј
254. Небојша Мамутовић, Сечањ
255. Никола Николић, Сечењ
256. Живко Маријановић, председник ОО ЈС Пећинци
257. Мирјана Сидоренков, одборник, Стара Пазова